2017-03 Life Skills test Samenwerking met Teelen Kennismanagement

2017-03 Samenwerking met Teelen Kennismanagement wordt concreet door het ontwerp van een test voor het programma Life Skills Empowerment

Dit is van grote betekenis voor de jeugd van Maumu. Het betekent een stimulans om nog beter dan tot nu toe de training in Life Skills te intensiveren. We denken ook na over het ter beschikking stellen van een symbolische beloning voor het slagen voor de test.