Education

 

Life Skills Manual,jpg

© Young Africa International

Educatie
In het beleidsplan van de stichting MY S&D staat de volgende alinea:
“MY S&D heeft gekozen voor het ontwikkelen van programma’s ter bevordering van de ontplooiingsmogelijkheden voor jongeren in Kameroen, South West Region en in het bijzonder het dorp Maumu, in de vorm van het faciliteren van sportactiviteiten. Hierbij gaat het zowel om het zorgen voor (verbetering) van accommodaties en voorzieningen, als ook om het stimuleren van deelname aan trainingen, wedstrijden en toernooien.
Parallel hieraan worden activiteiten gestimuleerd ter verbetering van de kennis van jongeren en hun ouders op het gebied van taal en communicatie, het overbrengen van sociale vaardigheden, het verbeteren van hygiëne en de bewustmaking van het belang ervan, HIV/AIDS preventie en voorlichting om andere tropische ziekten te vermijden.”
Het aangrijpingspunt voor kansen voor ontplooiing van de jeugd van het dorp Maumu zoekt MY S&D in de eerste plaats in de sport. Door het binden van jongeren aan het samen beoefenen van sport krijgen zij een sociale basis en samenhang aangereikt, die de trainer/coach mogelijkheden biedt hen verder te vormen en op te voeden. De coach is dus veel meer dan alleen sportinstructeur; hij is vooral sociaal mentor en voorlichter/begeleider.
Daartoe zal de voetbalcoach ook een programma volgen, dat niet alleen voorziet in de technische aspecten van voetbal en teamspel, maar ook opvoedkundige en vormende facetten hebben. Hij zal zijn kennis en vaardigheden niet alleen toepassen, maar ook overdragen aan hulpcoaches, zodat er meerdere teams van jongens en meisjes van het dorp kunnen participeren in het programma.
Voorts is voorzien in een medische en sociale opleiding van de dorpsverpleegkundige. Deze zal via haar kennis een aanvullende opvoedkundige en voorlichtende taak hebben.
Beide opleidingen zullen een verdergaande cohesie in de samenleving van Maumu kunnen bewerkstelligen.
MY S&D draagt uit, dat educatie via de sport een methode is om enerzijds fysieke activiteiten, zoals sporttechnieken, te ontwikkelen en het anderzijds een pedagogische benadering is, die de sport gebruikt als voertuig om de jongeren een reeks sociale waarden bij te brengen om op die wijze culturele, morele, ethische bekwaamheden te verbeteren. De sport kan dus blijvend veranderingen op persoonlijk en sociaal niveau teweegbrengen.

Met instemming van Young Africa International (http://www.youngafrica.org) maken wij gebruik van de door hen ontwikkelde en in de praktijk bewezen Life Skills Manual en tevens van de methode die door de KNVB is ontwikkeld om gebruikt te worden door voetbalcoaches in ontwikkelingslanden.

Wij zijn inmiddels in gesprek met een onderneming die ons om niet helpt met het ontwikkelen van een test om de effecten van dit onderwijs helder te kunnen maken.

Klik op onderstaande links om het hele document te bekijken.

YA Life Skills Manual.compressed

Sports for Development Study ISA and UULevenslessen