Beleidsplan 2016

Klaar voor de Kampioens Strijd

 

MY S&D Beleidsplan ed. voorjaar 2016

 

Maumu Youth Sports and Development

(MY S&D)

(Voortgezet beleidsplan)

 

Situatie in het zuidwesten van Kameroen

De South West Region van Kameroen is een zeer arm agrarisch gebied, met een bijzonder hoge werkloosheid, die vooral toeslaat onder de talrijke jongeren. Hun leven ervaren zij als doelloos, ze zijn arm en hun economische vooruitzichten bieden weinig kans op verbetering, en de sociale omstandigheden zijn zonder meer slecht te noemen. Ziekten komen onder deze jongeren veel voor, waaronder HIV/AIDS, malaria en andere tropische ziekten. De gevaren hiervan en de oorzaken kunnen op betrekkelijk eenvoudige wijze worden verminderd, maar hiervoor is te weinig aandacht.

Het dorp Maumu ligt midden in deze regio. Het heeft ongeveer 6000 inwoners, waarvan 60% jonger dan 25 jaar is. De groep 15 tot 25 jarigen maakt 20% van de populatie uit, dus ongeveer 1200 jongeren. Velen van hen volgen na hun 14e geen onderwijs meer en zijn werkloos of veroordeeld tot geestdodende bezigheden in en om het huis. Gevolgen zijn slechte sociale verhoudingen, veel meisjes die al heel jong zwanger raken, hoge prevalentie van HIV/AIDS en andere ziekten, het ontbreken van zelfrespect en uitzicht op een menswaardige toekomst.

De beschreven omstandigheden van het dorp zijn typisch voor de gehele regio.

 

Sport als motor van ontwikkeling

De initiatiefnemers van MY S&D zijn geraakt door deze troosteloze situatie van de jongeren in Maumu. Zij willen het dorp en de jongeren uit hun isolement halen, en kansen geven zich te ontwikkelen. Zij willen dit bereiken door in het dorp de ontwikkeling en de sport hand in hand te laten gaan. Zij hebben kennis genomen van het feit dat sport als motor hiervoor kan dienen. Dit wordt duidelijk in citaten als:

Football is the universal language of scores of millions of people around the world, including countless children and teenagers. But the sport is more than just a game. It’s a positive lifestyle. It’s a way to promote a peaceful approach to conflict resolution. It’s a tool for wooing a young body away from the lures of drugs, unsafe sex, or violence. It’s a way to help ensure that young people grow up healthy, fit and full of self-esteem. UNICEF uses the game of football in various other ways, from helping children recover from trauma to encouraging their physical and emotional development. It also sees football as a valuable educational tool, a familiar setting in which to bring potentially life-saving information to hard-to-reach youth. In these and many other ways, football can help young people reclaim their childhood in situations where it has been forcibly put on hold”. (www.unicef.org)

 

Sport levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van mensen. Sport helpt jongeren en ouderen bewust te worden van hun mogelijkheden, leert hen om te gaan met andere mensen en helpt hen om te gaan met verlies en winst. Daarnaast verhoogt sport de cohesie in en de ontwikkeling van de samenleving. Door sport ontwikkelen mensen gevoelens van solidariteit, trots en vertrouwen in de toekomst.” (Nieuwe Kansen Sport, www.nks.nl )

 

Missie MY S&D

Het mission statement van MY S&D luidt: “MY S&D wil met behulp van sport de jongeren van Maumu een betere kwaliteit van leven bieden, en in het dorp de sociale cohesie vergroten en economische vooruitgang bevorderen.”

Het dorp Maumu kan een voorbeeld dorp worden voor een verdere verbreiding van het programma van MY S&D in de South West Region van Kameroen. De sport zal de jongeren uit hun isolement halen, hen kansen geven zich te ontwikkelen, hun achterstand in ontwikkeling verminderen, de sociale verhoudingen verbeteren, hun zelfrespect vergroten en uiteindelijk hun dorp Maumu als gemeenschap een impuls geven, waardoor de ontwikkeling van het dorp in sociaal én economisch opzicht wordt bevorderd.

 

Uitvoering van de missie

MY S&D heeft gekozen voor het realiseren van de missie via een programma van 4 jaar, met een uitloop naar een vijfde jaar. Stap voor stap vindt een ontwikkeling van jongeren en dorp Maumu plaats. De eerste anderhalf jaar zijn inmiddels voorbij waarbij een zeer gunstig resultaat is bereikt. Er heeft een selectie plaats gevonden van een groep jongeren voor de voetbalsport. Uit deze groep is een teamsamengesteld, dat reeds na een jaar kampioen werd in zijn klasse en nu speelt in de 2e Klasse in Kameroen. Voor meisjes en jongere jongens worden trainingen en toernooien georganiseerd. De dorpsraad heeft de plaats voor het te ontwikkelen voetbalveld aangewezen, en dit veld is provisorisch geëgaliseerd, zodat hier wedstrijden kunnen worden gespeeld.

Parallel hieraan zijn activiteiten ondernomen (Life Skills programma) ter verbetering van de kennis van jongeren en hun ouders op het gebied van taal en communicatie, het overbrengen van sociale vaardigheden, het verbeteren van hygiëne en de bewustmaking van het belang ervan, HIV/AIDS preventie en voorlichting om onder andere tropische ziekten te vermijden.

  • Jaar 2: De trainingen voor de competitieselectie worden van een nog beter niveau. De ervaringen geven aan dat met succes wordt deel genomen aan de officiële voetbalcompetitie. Voor jongere jongens en meisjes worden de trainingen uitgebreid en er wordt gewerkt aan een nog ruimere deelname aan plaatselijke toernooien voor de jeugd.

De educatie wordt voortgezet en er is een test in ontwikkeling om de resultaten ook te kunnen meten. Het voetbalterrein zal verder verbeterd worden (egaliseren) en voorzien van een water absorberende laag lavazand en juiste belijning en doelen. Gestreefd wordt naar de bouw van een toilet- en kleedruimte.

  • Jaar 3: Het succes in de voetbalcompetitie brengt reeds veel enthousiasme teweeg bij de jongeren. Een tweede elftal komt van de grond en de opleiding van trainers vindt plaats. Ook brengt voetbal activiteiten in het dorp mee: thuis spelen levert voor het dorp drukte (en daarmee handel) met zich mee. Echter brengt de deelname aan de voetbalcompetitie tevens mee, dat er eisen worden gesteld aan beveiliging (hekwerk, etc.) en aan fysieke zorg (EHBO). Dit jaar zullen de sportactiviteiten voor meisjes worden uitgebreid.
  • Jaar 4: Meerdere trainers begeleiden nu de jongens in de technische aspecten van de voetbalsport en kiezen uit de meest gevorderden een eerste en tweede team. Hetzelfde geschiedt met de meisjes en hun handbalsport. Het voetbalterrein wordt voorzien van toiletten en een kleine kantine. De laatste kan ook dienst doen als leslokaal voor opleiding en voorlichting.

 

In de komende 3 à 4 jaar wordt aldus zeer gericht gewerkt aan zelfstandigheid van het sportprogramma in Maumu, zodat het zonder financiële hulp van buiten voort te zetten is, ja, misschien zelfs uit te bouwen is naar andere dorpen in de regio.

Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan het verhuren van accommodaties en trainingsmaterialen alsmede het ontwikkelen van horeca en aanverwante activiteiten. In een latere fase liggen er kansen om marktactiviteiten te organiseren voor de verkoop van tuinbouwproducten van de lokale bevolking (voornamelijk kleine boeren in cacao, tomaten en bananen).

 

Beleid in relatie tot middelen

De financiële middelen die nodig zijn om dit programma af te wikkelen zijn te splitsen in twee categorieën: investeringen en uitvoeringskosten.

De investeringen zijn gericht op het kunnen verwezenlijken van noodzakelijke accommodaties, die er nog niet zijn of in slechte staat verkeren. Sommige noodzakelijke voorzieningen zijn er gewoon nog niet. Hiervoor is een meerjarenbegroting gemaakt. Uitvoering van deze plannen zal volgen wanneer hiervoor de vereiste financiële middelen aanwezig zijn.

De tweede categorie, de uitvoeringskosten, zijn kleding, trainingsmiddelen (netten, ballen, enz.) en vervoer van het team naar de uitspelende partij (afstanden zijn groot, vergeleken met Nederland, en eigen vervoer is niet aanwezig, ouders zijn kunnen vrijwel niet bijdragen). Daarenboven zal ter stimulering voor iedere wedstrijd aan de spelers een kleine beloning worden gegeven.

 

Slotopmerking

Met het hier beschreven programma, waarvoor MY S&D een betrouwbare trainer heeft gevonden in de persoon van Etoe Harrison Atabe , en in overleg met de chief en de council van Maumu, kan het dorp en zijn bevolking een grote stap voorwaarts maken.

In 2015 is ook een lokale begeleidingsgroep geformeerd bestaande uit een arts, een hogere politie functionaris, een jurist van het gerecht en een ondernemer.

 

Maumu/Apeldoorn                                                                                                   voorjaar 2016.

 

 

Het bestuur van de Stichting Maumu Youth and Development Foundation (MY S&D)

Dr. Pier Slump, voorzitter

http://nl.linkedin.com/pub/pier-slump/0/737/9b6

 

Mr. Roel W. Dijkstra

http://nl.linkedin.com/in/roelwdijkstra/

tel 0555214720/0655887137

 

website: http://www.maumuyouthsd.org

@mail: maumuyouthsd@gmail.com

 

 

MY S&D Beleidsplan ed. voorjaar 2016

Maumu Youth FC dec 14

 

 

Adres: MY S&D Fdn, Burg. Tutein Noltheniuslaan 5, 7316 BD Apeldoorn, tel 0655887137

Bank: NL38INGB0006554305 t.n.v. Stg Maumu Youth Sports en Development Fdn, te Apeldoorn